Choď na obsah Choď na menu
 


Postoje politikov

1. 10. 2008

1. Žiadame – navrhujeme - očakávame odluku

 

Čaplovič Dušan, podpredseda vlády SR, Smer, publikované 12. 8. 2006: „...mohli by sme k takémuto kroku dospieť minimálne na konci tohto volebného obdobia.“ (zdroj: Odluka cirkvi od štátu je možná)

volebného programu KDH z roku 2006: „V oblasti cirkevnej politiky štátu sa zasadíme za vypracovanie alternatívnych modelov financovania cirkví a náboženských spoločností, vrátane modelu tzv. asignačnej dane. Po zhode politických strán a cirkevných inštitúcií pripravíme návrhy právnych úprav a príslušné zmluvy so Svätou stolicou a ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o financovaní.“

volebného programu Občianskej konzervatívnej strany z roku 2006: OKS bude presadzovat odluku cirkví od státu a zavedenie financovania cirkví prostredníctvom asignacného modelu. Odluku cirkvi od státu nechápeme ako krok zameraný proti cirkvám, ale práve naopak ako krok na ich posilnenie a upevnenie ich nezávislého postavenia. Vzhladom na to sa budeme usilovat získat pre túto zmenu aj podporu zo strany cirkví.

O volebnom programe ANO, 2006: „Medzi priority liberálov patrí napríklad odmietnutie vatikánskych zmlúv, či odluka cirkvi od štátu.“ (zdroj: Liberáli dnes schvália volebný proghram). ANO sa však už ako mimoparlamentná strana v roku 2007 tejto priority zriekla, viď.: odstavec 2

„Mimoparlamentná Strana demokratickej ľavice (SDĽ) žiada odluku cirkvi od štátu.“ (zdroj: SME, 3. 8. 2004)

Z volebného programu Občianskej konzervatívnej strany z roku 2002: „Cirkvi a nábozenské spolocnosti majú v slobodnej spolocnosti nezastupitelnú úlohu pri zachovávaní osvedcených hodnôt a mravných princípov. OKS podporuje dokoncenie restitúcií majetku, ktorý bol cirkvám neprávom zhabaný bývalým rezimom, a s tým súvisiace odskodnenie cirkví za devastáciu ich majetku. OKS presadzuje postupné oddelenie cirkví od státu, plnú autonómiu a nezávislost cirkví aj v oblasti ich financovania. Odluku cirkví od státu podmienujeme súhlasom cirkví s takýmto krokom a nájdením spôsobu adekvátneho ekonomického zabezpecenia cirkví, ktorý nahradí ich súcasnú podporu zo strany státu. Podporujeme pôsobenie cirkví v sociálnej a charitatívnej oblasti, v zdravotníctve, v skolstve i v kultúre.

 

2. Sme za odluku, ale tému nebudeme v súčasnosti otvárať

 

Eva Černá, ANO: „Aliancia nového občana je za odluku cirkví od štátu. Nie je na tom nič zlé a funguje to aj v iných krajinách. Toto však nie je otázka, ktorá by mohla byť otvorená v súčasnosti. Liberalizmus je o zodpovednosti, a preto takéto témy nebudeme otvárať. Dnes majú prednosť reformy.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

Róbert Nemcsic, predseda strany ANO: "Nechceme už radikálne liberálne témy, akými sa ANO prezentovala v parlamente. Registrované partnerstvo a odluka štátu od cirkvi považujeme za okrajové témy" (21. 12. 2007, zdroj: SME)

 

3. Sme za odluku, ale tému nebudeme v súčasnosti a pravdepodobne ani v budúcnosti otvárať

 

Ladislav Jača, KSS: „Komunistická strana Slovenska je za odluku cirkví od štátu v čo najkratšom čase. No ak by sme my vyšli s takýmto návrhom, všetko by sa obrátilo proti nám. KSS však podporí akýkoľvek takýto návrh.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

 

4. Nebudeme sa vyjadrovať, ale aspoň to cirkvám „osladíme“ a pripomenieme občanom ich „obrovský majetok“:

 

Robert Fico, Smer: „Predpokladom odluky cirkví od štátu je predovšetkým sumarizácia cirkevného majetku. Roku 1993 bol prijatý reštitučný zákon, na základe ktorého cirkvi získali obrovský majetok rôznej kvality: aj dobrej, aj zlej, aj nadštandardnej. Treba zistiť, či vlastníctvo cirkevného majetku umožňuje cirkvám zabezpečiť si dostatočné množstvo prostriedkov na existenciu bez priameho napojenia na štátny rozpočet. Ak cirkvi disponujú obrovskými majetkami, ktoré prinášajú obrovské výnosy, nevidím význam ich napájania na štátny rozpočet.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

Anton Blajsko, Ľudová strana-HZDS: „Naša strana sa odlukou cirkví od štátu nezaoberala. Osobne si myslím, že to bude do budúcna veľmi zložitý problém. Nikto totiž nepozná majetok cirkví a pri jeho vyčísľovaní by bolo potrebné vyriešiť mnoho historických problémov.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

 

5. Odluku bude možné riešiť – ale až v budúcnosti

 

Pavol Minárik, KDH: „KDH zatiaľ nemá na otázku odluky cirkví od štátu zásadnú odpoveď. Osobne si však myslím, že v súčasnosti nie je priestor na úplnú odluku: nedáva ho štyridsať rokov devastácie cirkevného majetku. Tento stav sa však časom môže zmeniť tým, že sa cirkvi ekonomicky osamostatnia.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

Peter Miššík, SDKÚ: „Cirkvi by mali v budúcnosti uvažovať o tom ako budú financovať vlastné aktivity. Dnes by však odluka cirkví od štátu nebola možná. Komunistická moc spravila obrovské škody na cirkevnom majetku. Súčasné financovanie cirkví je preto určitým odškodnením.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

Gyula Bárdos, SMK: „Dnes ešte nie je zrelá doba na začatie diskusie o odluke cirkví od štátu. Sme však pripravení o tom hovoriť.” (august 2004, zdroj: Katolícke noviny)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil 4.0 break captchas of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

(MashabiC, 14. 12. 2017 2:48)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any antibot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

SOM ZA OKAMŽITÚ ODLUKU CIRKVÍ OD ŠTÁTU a prečo?

(Elohim, 22. 9. 2012 22:51)

Viera učí láske, dobrote a odpúšťaniu, nekáže zhŕňat majetky. Čo sa o cirvi povedať nedá. Duchovní radi rozprávajú o ich malom plate. Viete koľko ľudí, ktorí majú rodiny a chovajú deti, majú pôžičky a robia manuálne v továrňach má taký istý plat ako duchovní? A Boh je podľa učenia RKC a členov KBS aj v obyčajnej kaplne niekde v poli,
nepotrebuje na to honosné, či snobské katedrály! Predsa sa nepotrebuje RKC vytŕčať a líšiť od ostatných a tak ukazovať velikášstvo! Netreba im drahé kostoly, ani iné márnivosti konzumného sveta. Prečo si nechce cirkev mnohé stavby nových kostolov platiť z neštátnych zdrojov? Ak RKC postavíš kostol automaticky po vysvetení sa stáva jej majetkom! Takže takéto pekné nezdanené "darčeky" rastú po celom Slovensku ako huby po daždi. Dúfam, že sa všetci duchovní stotožňujú, že viera nie je o peniazoch. Je scestné jej od socializmu predlžovať závislosť na financiách od štátu. Však je tá veľká ekonomická kríza preto by veľmi napomohlo a naplnilo by štátnu kasu ich odlúčenie od štátu! Poslanie duchovných má byť aj vo veľkej kresťanskej túžbe, v zápale a myšlienke z celého vypätia svojich síl pomôcť, chudobným ktorých do chudoby postupne od prevratu 1989 zahnali a dostali poslanci NRSR. To nebol jednoduchý ľud SR ale politici ktorí ich mali riadne zastupovať a pomáhať im! Aj v tomto je ich poslanie! Ale RKC má utilitárny pohľad k chudobným ľuďom Slovenska. Nechce mať pozitívnych síl k aktivizácii na pomoc ľuďom ktorí sú na pokraji chudoby. Preto RKC musí padnúť až na samé dno aby sa konečne spamätali a pochopili svoje skutočné poslanie. Ich charakter je žiaľ mizerný. Ale keď sa jedná o financie cirkvi od štátu tam sú služobníkmi úctivími, vtedy vedia padnúť aj na kolená!RKC naďalej platená štátom nie je užitočná pre spoločnosť nakoľko sa nestará o dôstojnosť človeka. Malo by to byť ich povinnosťou. Ako to, že sa duchovní RKC líšia od chudobných a chudobou na Slovensku. Takto majú vazerať žiaci Kristovi, resp. toto sú tí žiaci Kristovi? Toto sú tí králi chudobných a chudoby??! Je to všetko zvrátenosť od cirkví a jej protagonistov. Iné kážu, iné robia. Je to od nich len pretvárka, divadlo, kabaret a teátro! RKC chýba skromnosť a solidarita s najchudobnejšími v tejto krajine. Aktivita pozitívnych síl chudobným ľuďom je im cudzia. Cirkev je len ďalším dobrodruhom v spoločnosti. Odluka cirkvi od štátu je spravodlivé riešenie aj preto, že má mizerných, zapredajných reprezentantov -žiaľ!

Ďakujem

(Administrátor, 9. 10. 2008 13:44)

Ďakujem za doplnenie, už som editoval článok doplnením Tvojimi citátmi z volebného programu.

OKS je od svojho vzniku za odluku

(Tibor Takáč, 7. 10. 2008 21:53)

Keby ludia chceli odluku (a este vela inych spravnych veci) volili by uz od zaciatku Občiansku konzervatívnu stranu (OKS), pretoze od vzniku OKS to mame vo volebnych programoch (v roku 2002, aj v roku 2006).

Tu je volebny program z roku 2002:

http://www.oks.sk/article.php?268

"Cirkvi a nábozenské spolocnosti majú v slobodnej spolocnosti nezastupitelnú úlohu pri zachovávaní osvedcených hodnôt a mravných princípov. OKS odporuje dokoncenie restitúcií majetku, ktorý bol cirkvám neprávom zhabaný bývalým rezimom, a s tým súvisiace odskodnenie cirkví za devastáciu ich majetku. OKS presadzuje postupné oddelenie cirkví od státu, plnú autonómiu a nezávislost cirkví aj v oblasti ich financovania. Odluku cirkví od státu podmienujeme súhlasom cirkví s takýmto krokom a nájdením spôsobu adekvátneho ekonomického zabezpecenia cirkví, ktorý nahradí ich súcasnú podporu zo strany státu.
Podporujeme pôsobenie cirkví v sociálnej a charitatívnej oblasti, v zdravotníctve, v skolstve i v kultúre."

a tu je volebny program z roku 2006:

http://www.oks.sk/upload/doc/Volebny_program_OKS_2006.pdf

"OKS bude presadzovat odluku cirkví od státu a zavedenie financovania cirkví prostredníctvom asignacného modelu. Odluku cirkvi od státu nechápeme ako krok zameraný proti cirkvám, ale práve naopak ako krok na ich posilnenie a upevnenie ich nezávislého postavenia. Vzhladom na to sa budeme usilovat získat pre túto zmenu aj podporu zo strany cirkví."

S pozdravom Tibor Takac