Choď na obsah Choď na menu
 


Vezmime svoje veci do vlastných rúk!

1. 10. 2008

Nenechajme sa manipulovať

Budem len stručný. Už dlhšiu dobu sa k tejto otázke vyjadrujem, že môj priaznivý postoj k odluke cirkví od štátu sa NIKDY nezmenil odkedy sme aj túto požiadavku podpisovali v rámci tzv- Navrátilovej petície – 31 požiadaviek k náboženskej slobode. Môj osobný postoj však nepovažujem za nijaký významný z toho pohľadu, že podobný zaujíma v súčasnosti aj 70% ľudí. To, že oficiálne prieskumy hovoria niečo iné, svedčí len o štátnopolitických a cirkevných záujmoch ich interpretátorov a o tom, že občania sa často svoj postoj v tejto veci BOJA vyjadriť A POLITICI DUPĽOM, ako napísal jeden z komentátorov nižšie citovaného článku v SME.

Článok v SME z 22. 11. 2007 s titulkom „Odluku cirkví od štátu nežiadame“ (http://www.sme.sk/c/3599077/Odluku-cirkvi-od-statu-neziadame.html) a podtitulkom „Ľuďom neprekáža, že na cirkvi prispieva štát, ale prijali by, keby cirkvám platili dane len ich sympatizanti“ považujem až za poburujúci, vysmievajúci sa občanom. OBČANIA VEZMIME SVOJE VECI KONEČNE DO SVOJICH RÚK. Dnes a tu stačí len vysloviť vlastný názor!

Ja teda odpovedám aj na anketnú otázku: Jednoznačne ÁNO.

Karol Nagy, Kukučínova 12, Banská Bystrica, karolnagy7@gmail.com

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

SOM ZA OKAMŽITÚ ODLUKU CIRKCÍ OD ŠTÁTU

(Elohin, 22. 9. 2012 22:34)

Viera učí láske, dobrote a odpúšťaniu, nekáže zhŕňat majetky. Čo sa o cirvi povedať nedá. Duchovní radi rozprávajú o ich malom plate. Viete koľko ľudí, ktorí majú rodiny a chovajú deti, majú pôžičky a robia manuálne v továrňach má taký istý plat ako duchovní? A Boh je podľa učenia RKC a členov KBS aj v obyčajnej kaplne niekde v poli,
nepotrebuje na to honosné, či snobské katedrály! Predsa sa nepotrebuje RKC vytŕčať a líšiť od ostatných a tak ukazovať velikášstvo! Netreba im drahé kostoly, ani iné márnivosti konzumného sveta. Prečo si nechce cirkev mnohé stavby nových kostolov platiť z neštátnych zdrojov? Ak RKC postavíš kostol automaticky po vysvetení sa stáva jej majetkom! Takže takéto pekné nezdanené "darčeky" rastú po celom Slovensku ako huby po daždi. Dúfam, že sa všetci duchovní stotožňujú, že viera nie je o peniazoch. Je scestné jej od socializmu predlžovať závislosť na financiách od štátu. Však je tá veľká ekonomická kríza preto by veľmi napomohlo a naplnilo by štátnu kasu ich odlúčenie od štátu! Poslanie duchovných má byť aj vo veľkej kresťanskej túžbe, v zápale a myšlienke z celého vypätia svojich síl pomôcť, chudobným ktorých do chudoby postupne od prevratu 1989 zahnali a dostali poslanci NRSR. To nebol jednoduchý ľud SR ale politici ktorí ich mali riadne zastupovať a pomáhať im! Aj v tomto je ich poslanie! Ale RKC má utilitárny pohľad k chudobným ľuďom Slovenska. Nechce mať pozitívnych síl k aktivizácii na pomoc ľuďom ktorí sú na pokraji chudoby. Preto RKC musí padnúť až na samé dno aby sa konečne spamätali a pochopili svoje skutočné poslanie. Ich charakter je žiaľ mizerný. Ale keď sa jedná o financie cirkvi od štátu tam sú služobníkmi úctivími, vtedy vedia padnúť aj na kolená!RKC naďalej platená štátom nie je užitočná pre spoločnosť nakoľko sa nestará o dôstojnosť človeka. Malo by to byť ich povinnosťou. Ako to, že sa duchovní RKC líšia od chudobných a chudobou na Slovensku. Takto majú vazerať žiaci Kristovi, resp. toto sú tí žiaci Kristovi? Toto sú tí králi chudobných a chudoby??! Je to všetko zvrátenosť od cirkví a jej protagonistov. Iné kážu, iné robia. Je to od nich len pretvárka, divadlo, kabaret a teátro! RKC chýba skromnosť a solidarita s najchudobnejšími v tejto krajine. Aktivita pozitívnych síl chudobným ľuďom je im cudzia. Cirkev je len ďalším dobrodruhom v spoločnosti. Odluka cirkvi od štátu je spravodlivé riešenie aj preto, že má mizerných, zapredajných reprezentantov -žiaľ!

odluka áno

(jaroslav, 26. 1. 2012 19:21)

K tomu aby ste neporušovali pravidlá a zákony nepotrebujete Boha. Potrebujete odvahu pravidlá a zákony neporušovať.

Ak pravidlo alebo zákon porušíte ste vinní. Vina sa neodstraňuje darom ani obeťou cirkvi či Bohu. odstraňuje sa priznaním, náhradou, nápravou.

Odpustenie sa nedosahuje spoveďou ale priamym priznaním sa k vine do oči tomu, kto bol mnou poškodený, podvedený, okradnutý, oklamaný atd., a následnou prosbou o milosť a odpustenie.

Obeť a dar cirkvi či Bohu je podstata korupcie, ktorá ničí právo, pravdu, zákon, pravidlo i česť na celom svete. Spoveď je podstatou nečestného, neúprimného konania, skrze ktoré upadá ľudstvo do lži, zla, viny a hriechu.

Neuznaná, čestne a priamo neodstránená a nepriznaná vina je podstatou všetkého ľudského zla na Zemi.

Každá cirkev je vybudovaná na lži. Využívajúc ľudskú nevedomosť a slabosť. Zneužíva strach ľudí pred zákonom. Cirkvi treba zrušiť, kňazov pozatvárať. Potom bude na zemi dobre.